top of page
wheat_field_new.jpg

Gødninger til økologer

Forsøg

Uafhængige forsøg: 

  • Kartofler - Landsforsøg 2018, 2019, 2020  

  • Roer - Nordic Beet Research 2020

  • Grøntsager - Stor producent 2020

*****

Hønsegødningen (organisk N) giver optimalt udbytte når den:

  •  placeres     (se artikel nedenunder)

  •  gives til afgrøder med lang vækstsæson 

f.eks. sukkerroer, majs, kål, løg, brødhvede, kartofler og vinterraps. 

 

*****

Selv i lavværdi afgrøder som vårbyg giver hønsemøget et positivt merafkast til producenten, efter at udgiften til gødning er trukket fra. 
en videnskabelig artikel og hvordan placering af økologisk gødning kan højne udbyttet i vårbyg
Big Tree / Løndal Skovbrug I/S
Silkeborgvej 92, 8740 Brædstrup
tlf.: 51174131
bottom of page