Gødninger til økologer

Forsøg

Vi har med succes lavet forsøg i:

  • Vinterrug -  Løvenholt gods

  • Vårbyg -      Løvenholt gods

  • Kartofler -   Landsforsøg (stivelse og spise)

  • Roer -          Stor ejendom Lolland

*****

Hønsegødningen (organisk N) giver optimalt udbytte når den:

  •  placeres     (se artikel nedenunder)

  •  gives til afgrøder med lang vækstsæson 

f.eks. sukkerroer, majs, kål, løg, brødhvede, kartofler og vinterraps. 

 

*****

Selv i lavværdi afgrøder som vårbyg giver hønsemøget et positivt merafkast til producenten, efter at udgiften til gødning er trukket fra. 
en videnskabelig artikel og hvordan placering af økologisk gødning kan højne udbyttet i vårbyg
Big Tree / Løndal Skovbrug I/S
Silkeborgvej 92, 8740 Brædstrup
tlf.: 51174131